Man­ta de iar­nă pen­tru tran­da­firi

În ier­ni­le blânde, tran­da­fi­rii se des­cur­că sin­guri. Dar da­că sunt ge­ruri us­ca­te și os­ci­lații pu­ter­ni­ce între tem­pe­ra­tu­ri­le de pes­te zi și de pes­te noap­te, tran­da­fi­rii pot su­feri dau­ne se­ri­oa­se. Ia­tă câte­va sfa­turi cu aju­to­rul că­ro­ra pu­teți pro­te­ja ar­buști

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

Tran­da­fi­rii se scur­te­a­ză ușor toam­na. Exem­pla­re­le ca­re au mă­ceșe fru­moa­se și de­co­ra­ti­ve pot fi lă­sa­te ne­tăia­te pes­te iar­nă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.