Im­por­tant în decembrie

Gradina Mea de Vis - - Medicul Plantelor -

La ul­ti­ma tăi­e­re a ga­zo­nu­lui se înde­păr­te­a­ză frun­ze­le și alte res­turi de plan­te, pen­tru a pre­ve­ni for­ma­rea mu­ce­gai­u­lui

Mu­mi­i­le de fruc­te din po­mi se înde­păr­te­a­ză, pen­tru a nu cau­za pu­tre­zi­rea fruc­te­lor anul ur­mă­tor Tran­da­fi­rii se mușu­roi­esc cu com­post, ca­re re­pre­zin­tă pro­te­cție și îngrășă­mânt pen­tru anul ur­mă­tor. Im­por­tant: aco­pe­riți lo­cul de altoi­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.