Că­ră­buș – un­de ier­nea­ză lar­ve­le?

Gradina Mea de Vis - - Medicul Plantelor -

Că­ră­bușul scli­pi­tor al tran­da­fi­ri­lor

(Ce­to­nia au­ra­ta) poa­te fi ob­ser­vat va­ra pe tran­da­firi și soc. Se hră­nește cu pe­ta­le și po­le­nul flo­ri­lor. Lar­ve­le mari de 4-5 cm, al­be, al că­ror timp de dez­vol­ta­re du­re­a­ză până la trei ani, se adă­pos­tesc în mo­vi­le de com­post sau în pă­mântul plan­te­lor din ghi­ve­ce. Sub­stra­tul sau pă­mântul de flori ca­re co­nți­ne o ma­re can­ti­ta­te de fi­bre lem­noa­se, ca­re înlo­cu­i­esc tur­ba, es­te foar­te apre­ciat ca hra­nă de aces­te in­sec­te atră­gă­toa­re. Plan­te­le nu vor su­feri dau­ne, așa că acești că­ră­buși pot fi lă­sați să ier­ne­ze în sub­strat. În mai mul­te țări eu­ro­pe­ne, că­ră­bușul tran­da­fi­ri­lor es­te pe lis­ta spe­ci­i­lor afla­te în pe­ri­col, așa că es­te pro­te­jat prin le­ge.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.