Aju­tor con­tra mus­cu­lițe­lor

Gradina Mea de Vis - - Medicul Plantelor -

Fe­me­le­le mus­cu­lițe­lor înce­ar­că me­reu să de­pu­nă câte­va ouă

în pă­mântul de flori din ghi­ve­ce. Acest lu­cru se poa­te întâmpla aca­să sau la flo­ră­rie. 1 Mus­cu­lițe­le mici, ca­re nu zboa­ră bi­ne, fac găuri în sa­cii de pă­mânt și își de­pun aco­lo ouă­le. Lar­ve­le lor se hră­nesc mai întâi cu ma­te­rial or­ga­nic, înain­te de a tre­ce la ră­dă­ci­ni­le plan­te­lor. Da­că plan­tăm spe­ci­i­le de ghi­veci în pă­mânt bio, lar­ve­le gă­sesc des­tu­lă hra­nă. Cu ace­as­tă oca­zie ele con­su­mă și spo­rii de ci­u­perci ca­re se află în sub­stra­tul plan­te­lor. Lar­ve­le mus­cu­lițe­lor nu dău­nea­ză plan­te­lor da­că au la dis­po­ziție altfel de hra­nă. Când lar­ve­le se tran­sfor­mă în pu­pe și apoi de­vin mus­cu­lițe, nu mai pre­zin­tă ni­ci­un fel de pe­ri­col pen­tru plan­te­le din ghi­ve­ce. În lo­cu­i­nțe, in­sec­te­le adul­te pot fi prin­se cu 2 pan­glici

gal­be­ne cu clei ca­re se înfig în ghi­ve­ce, împi­e­di­când ast­fel de­pu­ne­rea ouă­lor. Însă în ace­as­tă pe­ri­oa­dă plan­te­le tre­bu­ie uda­te cu mă­su­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.