Car­to­fii dulci tre­bu­ie să se coa­că

Gradina Mea de Vis - - Legume -

Ime­diat du­pă cu­les, mu­lți car­to­fi dulci au un gust făi­nos. Acest lu­cru es­te va­la­bil și pen­tru soi­ul de­li­ci­os ‘Evan­ge­li­ne’.

Ami­do­nul din tu­ber­cu­li se tran­sfor­mă în glu­ci­de în tim­pul de­po­zi­tă­rii ca­re du­re­a­ză apro­xi­ma­tiv trei săp­tă­mâni.

Tu­ber­cu­lii cu­rățați de pă­mânt se păs­tre­a­ză în lă­dițe din lemn, ca­re stau într-un loc cu tem­pe­ra­tu­ra de 15-18 °C.

Sfat: pen­tru a împi­e­di­ca întă­ri­rea co­jii car­to­fi­lor, aceștia tre­bu­ie am­pla­sați, du­pă do­uă săp­tă­mâni de de­po­zi­ta­re, în să­cu­leți din ma­te­rial tex­til, un­de se păs­tre­a­ză mult mai bi­ne până când vor ajun­ge să fie con­su­mați.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.