AM PRIMIT LA REDACTIE

Gradina Mea de Vis - - Grădina Club - Cu pri­e­te­nie, Da­na Ve­res­cu

Am primit la re­da­cție, de la doam­na Doi­na Avram, din Moi­nești, o ci­ti­toa­re fi­de­lă a Gră­di­nii, o cu­tie cu pe­re și me­re de­li­ci­oa­se. Vă asi­gu­răm, doam­nă, că le-am sa­vu­rat cu ma­re plă­ce­re!

În ce­ea ce pri­vește între­ba­rea dvs., ste­ja­rul su­fe­ră de făi­na­re, o boa­lă cau­za­tă de ci­u­per­ca Mi­cros­pha­e­ra al­phi­toi­des. De obi­cei, ci­u­per­ca ata­că frun­ze­le ti­ne­re, așa că spe­cia­liștii re­co­man­dă tra­ta­rea co­pa­cu­lui cu un fun­gi­cid ori în mod pre­ven­tiv, ori la apa­riția pri­me­lor simp­to­me (frun­ze­le se aco­pe­ră cu un mi­ce­liu alb). Me­re­le par a fi din soi­ul Au­riu de Bis­trița. În ce­ea ce pri­vește plan­ta de ghi­veci, nu reușim să o iden­ti­fi­căm. Cre­deți că ne pu­teți tri­mi­te o fo­to­gra­fie, poa­te avem mai mult no­roc?

Mu­lțu­miri încă o da­tă pen­tru da­rul dvs. ge­ne­ros și ne bu­cu­răm că avem ast­fel de ci­ti­tori!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.