Info: ie­de­ra

Gradina Mea de Vis - - Îngrijire -

plan­tă he­lix) es­te o co­mu­nă (He­de­ra m, la 20 For­mă: ie­de­ra de până Atin­ge înă­lți­mi căță­ră­toa­re au­toh­to­nă. Se cață­ră pe de co­vor pi­tic. și sub for­mă de prin­de­re dar poa­te crește aju­to­rul or­ga­ne­lor și gar­duri cu se coc co­paci, zi­duri oc­tom­brie. Fruc­te­le sep­tem­brie și Înflo­ri­re: și de­vin ne­gre um­bra până iar­na târziu iu­bește din pă­duri, ie­de­ra Loc: fi­ind ori­gi­na­ră cu aer umed. blândă iar­na, și apre­cia­ză cli­ma și bo­gat în hu­mus să fie afânat So­lul tre­bu­ie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.