Nar­ci­se­le gal­be­ne ‘Stint’

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

înflo­resc de­ja din apri­lie și com­ple­te­a­ză per­fect stra­tu­ri­le înă­lța­te și su­pra­fețe­le de pi­e­triș. Plan­ta bul­boa­se atin­ge 20-25 cm înă­lți­me și are ne­voie de un loc cald și de un sol per­me­a­bil. Poa­te fi plan­ta­tă din sep­tem­brie până în noi­em­brie. În zo­ne­le reci are ne­voie de pro­te­cție iar­na

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.