Îngrășă­mântul ver­de

Gradina Mea de Vis - - Îngrijire -

îmbo­gățește so­lul cu hu­mus, îl afânea­ză și su­pri­mă crește­rea bu­ru­i­e­ni­lor. Da­că veți se­mă­na re­pre­zen­ta­nți ai fa­mi­li­ei de le­gu­mi­noa­se (tri­foi, bor­ce­ag și ni­pra­le), aces­te plan­te vor îmbo­găți so­lul și cu azot. Fa­ce­lia es­te o plan­tă foar­te îndră­gi­tă și de in­sec­te, de­oa­re­ce co­nți­ne mult nec­tar. Îngrășă­mântul ver­de se se­a­mă­nă du­pă cu­les, când stra­tu­ri­le au stat o pe­ri­oa­dă goa­le, de exem­plu de va­ra târziu până iar­na. Îngrășă­mântul ver­de poa­te fi se­mă­nat și un se­zon întreg, ca tra­ta­ment pen­tru sol. În fun­cție de spe­cie, plan­te­le se încor­po­re­a­ză în sol, su­per­fi­cial, toam­na târziu sau pri­mă­va­ra. Până în noi­em­brie se se­a­mă­nă se­ca­ra de iar­nă.

Fa­ce­lia Tri­foi roșu Se­ca­ră de iar­nă Ni­pra­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.