Se­mi­nțe­le se cu­răță și se de­po­zi­te­a­ză

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Pe par­cur­sul ve­rii, mu­lți gră­di­nari adu­nă cap­su­le și păs­tăi cu se­mi­nțe, pe ca­re le păs­tre­a­ză inițial în ghi­ve­ce mici. Acum es­te mo­men­tul să cu­rățați se­mi­nțe­le de căl­dă­rușe, nal­be, mic­san­dre și alte plan­te anua­le și să le de­po­zi­tați în lo­curi si­gu­re. Une­le păs­tăi se scu­tu­ră ușor, alte­le se des­fac cu mă­nuși­le pen­tru a scoa­te se­mi­nțe­le. În ce­le din ur­mă tre­ceți se­mi­nțe­le prin si­te de di­fe­ri­te mă­ri­mi, pen­tru a se­pa­ra se­mi­nțe­le de gu­noaie. Se­mi­nțe­le se pun în pun­guțe de hârtie sau bor­ca­ne in­scri­pți­o­na­te, ca­re se de­po­zi­te­a­ză într-un loc ră­co­ros și us­cat.

Bul­bii și se­mi­nțe­le se sor­te­a­ză

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.