Plan­tați acum bul­bii de pri­mă­va­ră

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

La­le­le­le (fo­to­gra­fie), nar­ci­se­le, brândușe­le și alte plan­te de pri­mă­va­ră se pot plan­ta încă până la mij­lo­cul lui decembrie, cu con­diția ca so­lul să nu fie înghețat. Când plan­tați bul­bii, aveți gri­jă ca groa­pa să fie des­tul de adâncă. Re­gu­la de aur pen­tru adânci­mea de plan­ta­re es­te ca ea să fie de trei ori dia­me­trul bul­bu­lui. Adi­că un bulb de nar­ci­să gros de 6 cm tre­bu­ie să fie aco­pe­rit de un strat de pă­mânt de 12 cm. În ca­zul so­lu­lui greu, încor­po­rați ni­sip în gro­pi­le de plan­ta­re și în pă­mântul din jur, pen­tru ca apa să se scur­gă bi­ne. În timp ce nar­ci­se­le nu sunt ata­ca­te de cârtițe, bul­bii de la­le­le tre­bu­ie pro­te­jați cu o pla­să de sârmă cu ochi­uri mici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.