Fur­tu­nul se strânge la timp

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Înain­te de pri­me­le ge­ruri noc­tur­ne, toa­te us­ten­si­le­le de iri­gat tre­bu­ie go­li­te, cu­răța­te și de­po­zi­ta­te bi­ne. Stra­tul de ghe­ață din stro­pi­tori și bu­toaie es­te dău­nă­tor. Da­că apa din va­se înghe­ață, ea se ex­tin­de și cau­ze­a­ză cră­pă­turi în pe­reți.

Și fur­tu­nu­ri­le și pom­pe­le pot plesni da­că ră­mân afa­ră pli­ne cu apă. În prin­ci­piu, toa­te us­ten­si­le­le de iri­gat tre­bu­ie să ier­ne­ze în lo­curi fe­ri­te de ger, pen­tru ca plas­ti­cul să nu se stri­ce și să nu de­vi­nă po­ros. Da­că pe­ri­oa­da de frig e lun­gă, pro­te­jați de ger

in­sta­lați­i­le de afa­ră, închi­zând ven­ti­lul, lă­sând apa să cur­gă și lă­sând ro­bi­ne­te­le des­chi­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.