Va­rian­te de pi­e­tre și de zi­duri

Gradina Mea de Vis - - Extra: În Pantă -

Zi­du­ri­le us­ca­te (fă­ră mor­tar) sunt scum­pe, dar eco­lo­gi­ce: ele ofe­ră spațiu vi­tal pen­tru mul­te in­sec­te, se pot dă­râma la ne­voie și re­con­strui, iar pi­e­tre­le sunt re­fo­lo­si­bi­le. Ce­le mai im­por­tan­te ti­puri de pia­tră pen­tru un ast­fel de zid sunt, pe lângă ce­le pre­zen­ta­te mai jos, ba­zal­tul, por­fi­rul, tu­ful, cal­ca­rul, tra­ver­ti­nul și do­lo­mi­tul. Aspec­tul unui zid de­pin­de nu doar de ti­pul de pia­tră, ci și de mo­dul de con­stru­cție. Arde­zia se fo­lo­sește de­se­ori pen­tru un zid stra­ti­fi­cat cu as­pect re­gu­lat. Ne­re­gu­la­te și di­na­mi­ce par zi­du­ri­le din pi­e­tre zdro­bi­te, din gre­sie gri (jos). Gre­sia obișnu­i­tă (jos) are un as­pect re­gu­lat, iar dis­pu­ne­rea da­le­lor de gre­sie în mod re­gu­lat pe ori­zon­ta­lă con­du­ce la obți­ne­rea unui as­pect și mai li­niar (stânga).

Gre­sie de cal­car Gre­sie gri Arde­zie Gre­sie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.