A venit tim­pul tăi­e­rii hor­ten­si­i­lor

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

În mar­tie se taie hor­ten­si­i­le, dar nu toa­te în ace­lași fel! În ca­zul gru­pei de tăi­e­re 1, un­de in­tră hor­ten­si­i­le rus­ti­ce, ce­le cu frun­ze ca de ste­jar și hor­ten­si­i­le cu in­flo­res­ce­nțe pla­te, noii bo­boci s-au for­mat de­ja. Flo­ri­le ofi­li­te se taie până la pri­ma pe­re­che de mu­guri de de­de­subt. Hor­ten­si­i­le căță­ră­toa­re se des­cur­că fă­ră tăi­e­re. Alt­fel stau lu­cru­ri­le în ca­zul gru­pei de tăi­e­re 2, ale că­rei soi­uri fac bo­boci pe lăs­ta­rii noi. De ace­ea hor­ten­si­i­le cu flo­ri­ci­or­chini se taie pu­ter­nic, până la un ci­ot dea­su­pra ba­zei lem­ni­fi­ca­te. Da­că hor­ten­si­i­le că­lin se scur­te­a­ză chiar de la ba­ză, vor fa­ce flori mari în acest an, dar ca­re nu sunt foar­te sta­bi­le. Ci­ne nu vrea să fo­lo­se­as­că tu­tori taie mai puțin aces­te va­ri­e­tăți. Inflo­res­ce­nțe­le vor fi mai mici, dar cren­gi­le și tul­pi­ni­le mai sta­bi­le.

Mul­te soi­uri mo­der­ne, de exem­plu ce­le din se­ri­i­le ‘Endless Sum­mer’ și ‘Ever­bloom’, fac flori pe lem­nul ve­chi și nou. În acest caz se lu­mi­nea­ză o trei­me din lăs­tari chiar de la sol și se înde­păr­te­a­ză flo­ri­le bă­trâne.

Hor­ten­si­i­le cla­si­ce și-au for­mat de­ja flo­ri­le noi. Acum se înde­păr­te­a­ză inflo­res­ce­nțe­le ofi­li­te ale aces­tor soi­uri

Hor­ten­sia că­lin ‘Anna­bel­le’ fa­ce flori pe lăs­ta­rii noi. Ea poa­te fi scur­ta­tă sau tăia­tă com­plet (fo­to­gra­fia din dre­ap­ta)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.