Com­bi­nații de plan­te aro­ma­ti­ce și flori

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Gră­di­na de ghi­ve­ce de pe bal­con sau te­ra­să es­te per­fec­tă pen­tru plan­te­le aro­ma­ti­ce. Dar ale­geți doar spe­cii ca­re se simt bi­ne în va­se re­la­tiv mici, cum sunt roz­ma­ri­nul, le­vă­nți­ca și cim­brul. Exem­pla­re­le în for­mă

de co­pă­cei ara­tă bi­ne da­că la ba­za lor cresc flori de pri­mă­va­ră. Năs­tu­reii, zam­bi­le­le, zam­bi­le­le moța­te sau la­le­le­le pi­ti­ce săl­ba­ti­ce pre­fe­ră, la fel ca plan­te­le aro­ma­ti­ce, un pă­mânt ușor ni­si­pos, per­me­a­bil la apă. Nu plan­tați prea adânc ră­sa­du­ri­le, pen­tru a se pu­tea dez­vol­ta în voie atât în sol, cât și în afa­ra lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.