Bom­be de vi­ta­mi­ne: kiwi în mi­nia­tu­ră

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Kiwi în mi­nia­tu­ră (Acti­ni­dia ar­gu­ta) fac re­col­te bo­ga­te chiar și în ță­ri­le din nor­dul Eu­ro­pei. Spre de­o­se­bi­re de kiwi cu fruc­te mari (Acti­ni­dia de­li­ci­o­sa), fruc­te­le cât niște agrișe pot fi con­su­ma­te cu tot cu coa­ja ne­te­dă și su­bți­re. Soi­ul ‘Cin­de­rel­la’ es­te o bom­bă de vi­ta­mi­ne și de­pășește soi­u­ri­le cu fruc­te mari în ce pri­vește co­nți­nu­tul de vi­ta­mi­na C! ‘Red Be­au­ty’ pro­vi­ne din Ita­lia, iar ‘Su­per Jum­bo’ fa­ce fruc­te mari de 2 cm, ver­zi ca me­re­le. Fi­e­ca­re ci­or­chi­ne fa­ce până la 15 fruc­te in­di­vi­dua­le. Ca aproa­pe toa­te va­ri­e­tăți­le de mini-kiwi, și ce­le nu­mi­te aici se înmu­lțesc se­xuat. Soi­u­ri­le fe­mei­ești ca­re fac fruc­te au ne­voie de un soi băr­bă­tesc, ca­re să le po­le­ni­ze­ze, de exem­plu ‘Mi­la­no’ sau ‘Ro­meo’.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.