Bor­ce­ag par­fu­mat

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Ci­ne a mi­ro­sit vre­o­da­tă un exem­plar de bor­ce­ag par­fu­mat (Lat­hy­rus odo­ra­tus) ar vrea să ai­bă ace­as­tă plan­tă căță­ră­toa­re anua­lă în gră­di­nă. Soi­u­ri­le cla­si­ce se pot căță­ra pe su­por­turi până la 2,50 m înă­lți­me. Din Anglia vin acum va­ri­e­tăți par­fu­ma­te de nu­mai 40 cm înă­lți­me, cum sunt ‘Vil­la Ro­ma Car­mi­ne’ cu flori roz, ‘Bo­un­ce Blue‘ cu flori de un al­bas­tru des­chis și ‘Cu­pid Pur­ple’ cu flori vi­o­le­te. Da­to­ri­tă for­mei atârnă­toa­re, aces­te flori de va­ră ara­tă bi­ne în su­por­turi sus­pen­da­te, ghi­ve­ce și jar­di­ni­e­re. De la mij­lo­cul lui mar­tie pu­teți pre­cul­ti­va bor­ce­a­gul pi­tic în ghi­ve­ce. Du­ra­ta de ger­mi­na­re es­te de 2-3 săp­tă­mâni, la o tem­pe­ra­tu­ră de cul­tu­ră de 12 până la 15 gra­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.