Ce sunt bac­te­ri­i­le ca­re for­me­a­ză bul­bi­li?

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Când dez­groa­pă o ni­pra­lă, unii gră­di­nari sunt sur­pri­nși să ob­ser­ve îngroșă­ri­le neu­ni­for­me de pe ră­dă­cini. Nu es­te vor­ba des­pre o boa­lă, ci de așa nu­mi­te­le bac­te­rii bul­boa­se. Ele trăi­esc în sim­bi­o­ză cu une­le spe­cii, pe ca­re le aju­tă să le­ge azo­tul din aer și să-l fa­că dis­po­ni­bil ca sub­sta­nță nu­tri­ti­vă. Drept răs­pla­tă, mi­ci­le bac­te­rii pri­mesc de la plan­te apă și sub­sta­nțe or­ga­ni­ce. Plan­te­le ca­re acu­mu­le­a­ză azot în acest fel (ni­pra­le, tri­foi, bor­ce­ag și ma­ză­re) sunt fo­lo­si­te de­se­ori în gră­di­nă ca îngrășă­mânt ver­de. Ele îmbo­gățesc so­lul cu sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve și, în plus, îl afânea­ză cu aju­to­rul ră­dă­ci­ni­lor adânci.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.