Ban­că pen­tru lo­curi înso­ri­te: mo­vi­lă de pi­e­tre

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

Într-un co­lț înso­rit din gră­di­nă, de-a lun­gul ani­lor s-a adu­nat o mo­vi­lă ames­te­ca­tă de pi­e­tre de di­fe­ri­te mă­ri­mi, că­ră­mi­zi și ți­gle stri­ca­te. 1 Înain­te ca

mo­vi­la să fie aco­pe­ri­tă de plan­te, fa­ceți puți­nă or­di­ne. 2 Stra­ti­fi­cați pi­e­tre­le une­le pes­te alte­le le­jer, ast­fel încât con­stru­cția să fie sta­bi­lă. 3 Mo­vi­la

or­do­na­tă ofe­ră adă­post pen­tru di­fe­ri­te ani­ma­le. Șo­pârle­le stau la soare le pi­e­tre­le cal­de, iar une­le in­sec­te se as­cund sub ele pes­te zi. Că­ră­bușii și broaște­le se adăs­po­tesc între pi­e­tre, la fel și șoa­re­cii de câmp.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.