Tran­da­fi­rul – bi­ju­te­ria de ca­re ori­ce gră­di­nă are ne­voie!

Gradina Mea de Vis - - Aranjament­e -

Gră­di­na ta are ne­voie de tran­da­fi­rii Swe­et Gar­den!

De ce ar tre­bui să plan­te­zi tran­da­firi? Pen­tru că me­ri­tă! Mo­ti­ve­le sunt ne­nu­mă­ra­te. Doar ima­gi­nea­ză-ți cum va ară­ta gră­di­na du­pă ce vor înflori… ce pri­ve­liște!

Însă, un as­pect ex­trem de im­por­tant es­te că sunt foar­te ușor de întreți­nut. Nu vei avea mari bă­tăi de cap cu ei. Înflo­resc pe tot par­cur­sul ve­rii, de­co­rându-ți gră­di­na într-un mod apar­te. Cu­ce­ri­tori din fi­re, aceștia te vor ade­meni prin par­fu­mul lor.

Ai reți­nut? Cu­loa­re, par­fum, înflo­ri­re înde­lun­ga­tă și întreți­ne­re ușoa­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.