Co­voa­re ver­zi con­tra bu­ru­i­e­ni­lor

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Pe su­pra­fețe­le li­be­re, tu­fe­le ca­re for­me­a­ză co­voa­re se înmu­lțesc ușor. Cu frun­ze­le ver­zi iar­na,

Epi­me­di­um ‘Froh­nlei­ten’ și Wal­dstei­nia pro­te­je­a­ză bi­ne so­lul de bu­ru­i­e­ni­le ne­do­ri­te. Ace­lași lu­cru es­te va­la­bil pen­tru di­fe­ri­te­le soi­uri ale pri­boi­u­lui de Cam­brid­ge.

Tros­co­tul își păs­tre­a­ză frun­ze­le doar în ier­ni­le blânde, dar are ră­dă­cini de­se, la fel ca tă­tă­neasa

și crețișoa­ra. În stra­tu­ri­le în ca­re cresc aces­te tu­fe pu­ter­nic con­cu­re­nția­le, nici mă­car pi­rul atât de re­zis­tent nu poa­te prin­de ră­dă­cini. Doar la plan­ta­re su­pra­fețe­le tre­bu­ie cu­răța­te de bu­ru­i­eni, pen­tru ca tu­fe­le ro­bus­te să prin­dă bi­ne ră­dă­cini și să se dez­vol­te ar­mo­ni­os.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.