Pe­te de cu­loa­re în ghi­veci și strat

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Me­te­o­ro­lo­gic pri­mă­va­ra înce­pe pe 1 mar­tie, dar în gră­di­nă nu se ob­ser­vă ma­re lu­cru acum. Ci­ne vrea să încheie mai re­pe­de pau­za de iar­nă poa­te plan­ta în stra­turi, ghi­ve­ce și jar­di­ni­e­re pri­mu­le, năs­tu­rei, mi­o­zo­tis

și to­po­rași. Plan­te­le de pri­mă­va­ră proas­păt am­pla­sa­te în va­se sau în gră­di­nă su­por­tă câte­va gra­de cu mi­nus, dar au ne­voie de pro­te­cție con­tra fri­gu­lui da­că se anu­nță no­pți ge­roa­se.

Nu e bi­ne să adu­ceți plan­te­le în lo­cu­i­nțe, pen­tru că di­fe­re­nța de tem­pe­ra­tu­ră es­te prea ma­re. Es­te de ajuns să aco­pe­riți aran­ja­men­te­le cu fo­lie, pe ter­men scurt. Va­se­le cu flori de pri­mă­va­ră pot fi am­pla­sa­te într-un co­lț fe­rit de pe bal­con și te­ra­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.