ÎNTREBĂRI LA REDACȚIE

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Am des­co­pe­rit aces­te flori în gră­di­nă, apar pe tul­pini su­bțiri, ca o iar­bă. M-aș bu­cu­ra da­că mi-ați pu­tea spu­ne des­pre ce plan­tă e vor­ba. Me­lin­da Si­mi­on, email

Es­te vor­ba des­pre Ixia sau gla­di­o­la mi­nia­tu­ra­lă. Ace­as­tă plan­tă bul­boa­să puțin cu­nos­cu­tă es­te ori­gi­na­ră din Ame­ri­ca de Sud. Es­te pe­re­nă, dar în re­gi­u­ni­le cu cli­mă as­pră are ne­voie de pro­te­cție în tim­pul ier­nii. Se plan­te­a­ză de pre­fe­ri­nță pri­mă­va­ra. Pe tul­pi­ni­le înal­te de 30-60 cm, su­bțiri și de­li­ca­te, apar, în tim­pul ve­rii, flo­ri­le în for­mă de stea, în nua­nțe al­be, gal­be­ne, por­to­ca­lii și roșii sau roz. În ma­ga­zi­ne­le de spe­cia­li­ta­te se co­mer­cia­li­ze­a­ză de obi­cei ames­te­curi de soi­uri de di­fe­ri­te cu­lori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.