Tăi­e­rea co­rec­tă a tran­da­fi­ri­lor

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Gră­di­na­rii cu ex­pe­ri­e­nță știu de­ja: când înflo­resc for­si­ti­i­le vi­ne mo­men­tul tăi­e­rii tran­da­fi­ri­lor. În re­gi­u­ni­le blânde acest lu­cru are loc în mar­tie, în zo­ne­le mai reci în apri­lie. 1 În ca­zul tu­fe­lor ca­re înflo­resc

de mai mul­te ori, cum es­te soi­ul ‘Arte­mis’, lăs­ta­rii pu­ter­nici se scur­te­a­ză cu o trei­me, iar cei sla­bi cu do­uă trei­mi. În fe­lul aces­ta se sti­mu­le­a­ză crește­rea.

2 Cren­gi­le foar­te ra­mi­fi­ca­te fac puți­ne flori. Ast­fel de cren­gi se taie de la ba­ză sau se scur­te­a­ză ca un lăs­tar tânăr. 3 Foar­fe­ca se am­pla­se­a­ză ușor oblic, la 5-10 mm dea­su­pra unui mu­gu­re ori­en­tat spre ex­te­ri­or, pen­tru ca în in­te­ri­o­rul tu­fei să ajun­gă lu­mi­nă și aer. Tran­da­fi­rii no­bi­li și tu­fe­le mari se taie la fel. Dar se scur­te­a­ză mai pu­ter­nic, ast­fel încât să ră­mână în ur­mă un sche­let de 4-6 lăs­tari pu­ter­nici, cu la fel de mu­lți mu­guri. Tran­da­fi­rii ca­re înflo­resc o sin­gu­ră da­tă se taie abia du­pă ofi­li­re.

Îngrășă­mântul se re­par­ti­ze­a­ză în mar­tie sau apri­lie în ju­rul plan­te­lor și se încor­po­re­a­ză ușor în sol. Sub­sta­nțe­le nu­tri­ti­ve sti­mu­le­a­ză înflo­ri­rea

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.