Tu­fe­le bă­trâne tre­bu­ie înti­ne­ri­te

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Pen­tru tu­fe­le ca­re înflo­resc va­ra și toam­na, pri­mă­va­ra es­te mo­men­tul op­tim pen­tru se­pa­ra­re. În fe­lul aces­ta se vor dez­vol­ta op­tim în tim­pul se­zo­nu­lui. Când tu­fe­le nu prea mai fac flori sau încep să che­le­as­că în mij­loc, ar tre­bui să fo­lo­siți caz­maua. În ca­zul exem­pla­re­lor de Aster, acest lu­cru se întâmplă o da­tă la 6 până la 10 ani. Soi­u­ri­le înal­te de flox și ne­mțișor pățesc la fel. Cri­nii de o zi, scai­e­te­le al­bas­tru și mi­re­a­sa soa­re­lui se simt bi­ne în ace­lași loc apro­xi­ma­tiv 10 până la 15 ani. Însă tu­fe­le cu viață scur­tă, cum sunt ur­zi­ci­le de­co­ra­ti­ve, ru­ji­le și mar­ga­re­te­le, ca­pă­tă un nou elan da­că sunt se­pa­ra­te o da­tă la 4 până la 5 ani.

Tu­fa se dez­groa­pă cu caz­maua

Ră­dă­ci­na se se­pa­ră în mai mul­te bu­căți mari

Bu­căți­le se plan­te­a­ză la ace­e­ași adânci­me

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.