Ho­tel pen­tru al­bi­ne săl­ba­ti­ce

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

Da­că vre­mea es­te blândă, pri­me­le al­bi­ne săl­ba­ti­ce încep să roias­că prin gră­di­nă. Ho­te­lul pen­tru in­sec­te nu es­te greu de con­stru­it. Se poa­te fa­ce împreu­nă cu co­pi­ii, ca­re vor învăța de mici cum să pro­te­je­ze me­di­ul încon­ju­ră­tor. 1 Cu foar­fe­ca de gră­di­nă se taie lăs­ta­rii de sal­cie, corn sau ia­so­mie, la o lun­gi­me de 10 cm. 2 Se gău­resc în in­te­ri­or, până la 8 cm adânci­me, și 3 se înfig cu des­chi­ză­tu­ra în față în lă­dița de lemn, ast­fel încât să se prin­dă unii de alții. 4 Pla­sa de sârmă pro­te­je­a­ză de pă­sări și se fi­xe­a­ză cu un cap­sa­tor.

5 Adă­pos­tul se fi­xe­a­ză pe un pe­re­te înso­rit al ca­sei. 6 Pen­tru al­bi­ne­le săl­ba­ti­ce, ca­re pre­fe­ră cren­guțe pli­ne, nu gău­ri­te, pu­teți le­ga în mai mul­te lo­curi din gră­di­nă cren­guțe so­li­ta­re, ver­ti­ca­le, de zmeu­ră și mu­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.