im­por tant în apri­lie

Gradina Mea de Vis - - Protecție -

Tăiați vița-de-vie, pen­tru a sti­mu­la crește­rea lăs­ta­ri­lor să­nă­toși cu fruc­te

In­te­ri­o­rul bi­le­lor și gar­du­ri­lor de ci­mișir se controleaz­ă de ata­cul dău­nă­to­ru­lui spe­ci­fic

Când în ga­zon apar cer­curi de ci­u­perci, iar­ba tre­bu­ie ver­ti­cu­ta­tă și are ne­voie de îngrășă­mânt

Cu­rățați că­suțe­le pen­tru pă­sări, pen­tru a atra­ge pri­e­te­nii cu ari­pi ca­re alungă dău­nă­to­rii

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.