Cum re­cu­noașteți ru­gi­na pă­ru­lui

Gradina Mea de Vis - - Protecție -

Prin­tre ci­u­per­ci­le ca­re pro­voa­că ru­gi­nă exis­tă une­le ca­re își schim­bă gaz­de­le.

Pen­tru ci­clul lor com­plet de dez­vol­ta­re, au ne­voie de do­uă spe­cii de plan­te. În ace­as­tă ca­te­go­rie in­tră și ru­gi­na pă­ru­lui. Din mai până toam­na ci­u­per­ca trăi­ește pe frun­ze­le

pe­ri­lor. O re­cu­noașteți du­pă pe­te­le ru­gi­nii. În ca­zul unui atac pu­ter­nic, co­pa­cii sunt foar­te slă­biți. Toam­na ci­u­per­ca se mu­tă pe anu­mi­te soi­uri de ie­nu­păr, un­de ier­nea­ză. Pri­mă­va­ra pu­teți ob­ser­va la ie­nu­păr bu­căți îngroșa­te pe cren­gi, de un­de ie­se, când vre­mea es­te ume­dă, un li­chid vâscos ma­ro-por­to­ca­liu. Pen­tru a pro­te­ja pe­rii, înde­păr­tați ie­nu­pă­rii afec­tați de ci­u­per­că. Es­te po­si­bi­lă și o tăi­e­re pu­ter­ni­că până la lem­nul să­nă­tos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.