Pro­ble­me cu mușchi­ul

Gradina Mea de Vis - - Protecție -

Mușchi­ul poa­te fi foar­te încă­pățânat. El apa­re mai ales în zo­ne­le um­bri­te ale ga­zo­nu­lui. Pen­tru a-l alun­ga, tre­bu­ie să sti­mu­lați

crește­rea ier­bii. Exis­tă mă­suri spe­ci­fi­ce ca­re tre­bu­ie lua­te. Pen­tru zo­ne­le um­bri­te exis­tă ames­te­curi spe­cia­le de se­mi­nțe, ca­re tre­bu­ie fo­lo­si­te când ame­na­jați un ga­zon nou sau îl înnoiți pe cel ve­chi. Înde­păr­tați mușchi­ul pri­mă­va­ra, cu ver­ti­cu­to­rul. Du­pă ace­ea admi­nis­trați îngrășă­mânt ga­zo­nu­lui. Da­că va­loa­rea pH-ului so­lu­lui es­te prea mi­că, admi­nis­trați cal­car în ga­zon. În zo­ne­le um­bri­te, nu tun­deți prea ta­re iar­ba, ide­a­lă es­te o înă­lți­me de 5 până la 6 cm.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.