Învi­o­ră­tor: ghim­bir cu mi­e­re

Gradina Mea de Vis - - Wellness -

Mul­tor oa­meni le es­te greu să se ac­ti­ve­ze di­mi­neața. O alter­na­ti­vă la cafea: co­jiți o bu­ca­tă de ghim­bir cât un de­get și tăiați-l fe­lii. Tur­nați pes­te fe­lii ju­mă­ta­te de li­tru de apă clo­co­ti­tă și lă­sați să stea 5 mi­nu­te. Îndul­ciți cu mi­e­re. Bău­tă pe sto­ma­cul gol, apa cu ghim­bir sti­mu­le­a­ză ex­ce­lent me­ta­bo­lis­mul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.