Sfat prac­tic

Gradina Mea de Vis - - Îngrijire -

De mu­lți ani, Ri­ta Thom­sen cul­ti­vă în gră­di­na ei fi­cățea. Ea înmu­lțește mul­te din­tre soi­uri prin se­pa­ra­re: în tim­pul pe­ri­oa­dei de înflo­ri­re, scoa­te din strat o plan­tă pu­ter­ni­că și pli­nă de flori și o se­pa­ră cu gri­jă în 2-4 bu­căți, cu un cuțit as­cuțit de bu­că­tă­rie. Du­pă ace­ea plan­te­a­ză aces­te bu­căți în lo­curi noi din gră­di­nă și le aco­pe­ră cu frun­ze de fe­ri­gă (Dryop­te­ris). Ast­fel plan­te­le sunt ușor um­bri­te și vor fi pro­te­ja­te de ci­u­perci și pă­du­chi sau melci. În plus, so­lul ră­mâne umed sub stra­tul de frun­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.