Știați că…?

Gradina Mea de Vis - - Plante Medicinale -

…Ta­blo­u­ri­le re­nas­cen­tis­te cu Ci­na cea de Tai­nă ca­re pre­zin­tă por­to­ca­le pe ma­să nu sunt co­rec­te, căci por­to­ca­le­le au fost cul­ti­va­te în Ori­en­tul Mij­lo­ciu abia din se­co­lul al IX-lea

…Ce­le mai mul­te por­to­ca­le din co­me­rț au o cu­loa­re stră­lu­ci­toa­re, de­oa­re­ce coa­ja lor e in­jec­ta­tă cu un co­lo­rant ar­ti­fi­cial: Ci­trus Red Num­ber 2

…Cu­loa­rea por­to­ca­lie și-a pri­mit nu­me­le de la por­to­ca­lă. Înain­te ca acest fruct să ajun­gă în Eu­ro­pa, în se­co­lul al XV-lea, i se spu­nea gal­ben-roșu sau doar roșu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.