Je­leu­ri­le cu mi­e­re, por­to­ca­le și sco­rțișoa­ră Api­da­va

Gradina Mea de Vis - - Plante Medicinale -

Je­leu­ri­le cu mi­e­re, por­to­ca­le și sco­rțișoa­ră din por­to­fo­li­ul Api­da­va sunt atât de bu­ne încât nu ai cum să nu le iu­bești, indi­fe­rent că ești co­pil sau adult! Aro­ma de mi­e­re es­te des­tul de dis­cre­tă, fi­ind aco­pe­ri­tă de cea a fruc­te­lor, mai preg­nan­tă. Je­leu­ri­le asi­gu­ră și vi­ta­mi­na C, atât de uti­lă pen­tru întă­ri­rea imu­ni­tății. Aces­te dul­ci­uri să­nă­toa­se nu co­nțin aro­me ar­ti­fi­cia­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.