A hálásak boldogok

Gyergyói Hírlap - - ÜNNEPI GONDOLATOK - CSEDŐ ISTVÁN NYUGALMAZOTT PLÉBÁNOS

2017 már óév, 2018 az új! Az óév már a múlt, a JELEN, az éppen most megélt vagy elvesztegetett pillanat. A jövő a remények, a tervek, az elvárások 365 napja. A múltat nem tudjuk megváltoztatni, a jelent, a mindig aktuális pillanatot éljük, a jövőt várjuk, tervezzük, álmodunk róla. A múltért hálásak vagyunk, megköszönjük Istennek, a jövőre célokat tűzünk ki. Ez a két dolog nagyon fontos a múltat és a jövő évet illetően.

Fontos a hála, mert csak a hálás emberek boldogok. Francis Bacon angol filozófus szerint: „Nem a boldogok hálásak, hanem a hálásak boldogok.”

Miért boldogok a hálásak? Azért, mert ők tudnak a kicsi dolgoknak is örülni, mert körülöttük mindig jobb a légkör, körülöttük leomlanak a sértődöttség falai, mert ők kincset találtak, ők mindig ajándékot kapnak, mert tudnak adni. Aki tehát hálás, az jó, gazdag, boldog, mert tartós és szeretetteljes kapcsolatban él Istennel, az Ő gyermekeivel és önmagával.

A hála után nagyon fontos a CÉL. Szükséges, hogy céljaink, célkitűzéseink legyenek az új évre. Azért fontos ez, mert a cél értelmet ad az életnek, az ember cselekedeteinek a motorja, az emberi jellem formálója. De gyógyír is a kudarcra, csalódásra, fáradtságra, szenvedésre és tragédiára. Az ember csak úgy juthat előre, ha megnevezi élete célját, és tud harcolni, küzdeni, dolgozni érte.

Amilyen fontos, hogy célunk, céljaink legyenek, ugyanolyan fontos, hogy a célok konkrétak, jók, jóra vezetőek legyenek. Megpróbálok néhány elérhető, megvalósítható célt bemutatni a nemrég szentté avatott Kalkuttai Szent Teréz anyától: „Ennek az új esztendőnek kezdetén határozzuk el mindnyájan, hogy Jézusért és Jézussal fogunk élni, és hogy ebben az évben szentek, és ezáltal boldogok leszünk. Legyen ez az év mindnyájunknak az imádság és az Istennel való egyesü- lésnek az éve, és a mélyből fakadó örömteli szereteté. Kezdjétek azokkal, akik körülöttetek vannak. Legyen életté a szándék, és akkor eljut a szegényekhez.”

A másik fontos dolog, hogy az új évet bízzuk Istenre. Ne csak a magunk erejében, okosságában bízzunk, mert csak akkor lesz sikeres és boldog, ha megtisztítjuk életünket a félelmektől, ha türelmesek és tapintatosak, szeretőek és figyelmesek leszünk. Nem az fog boldogítani, hogy megadunk testünknek minden kényelmet, élvezetet, hogy nem leszünk tekintettel embertársainkra, csak az, hogy megkísérlünk másokat is boldoggá tenni. Mivel és hogyan? Azzal, hogy meghallgatjuk őket, hogy érdeklődünk sorsuk, problémáik iránt, hogy nem vagyunk és nem leszünk közömbösek irántuk.

Akkor lesz boldog új évünk, ha igyekszünk, hogy családjainkban megértés, békesség, szeretet uralkodjon. Ha a gyermekek nem tagadják meg a szüleiknek kijáró engedelmességet. Ha boldogságunkat nem a mulandó földi dolgokban, pénzben, vagyonban, sikerben, hírnévben, de még nem is az embereknél, hanem magánál az Istennél keressük, aki egyedül adhatja meg tartós lelki békénket, zavartalan boldogságunkat.

Akkor lesz boldog új évem, ha az új évben nem zárkózom önmagamba, nem csak a saját érdekemet, vágyaimat, kívánságaimat nézem, hanem én vigasztalom, erősítem, bátorí- tom és gazdagítom embertársaimat. S ha ezt tesszük, ha így élünk, akkor Isten, a szerető és jóságos Atya meghallgatja újévi kéréseinket, szentesíti jó céljainkat, melyeket 2018-ban eléje hozunk, és átadunk Neki. Kérjük Istent, hogy a költő lelkületével tudjunk bízni Benne és tudjuk vállalni, hordozni terheinket.

Istentől áldott, békés, eredményes új évet kíván minden kedves olvasónak,

Angyal glóriával. Készítette Günther Fanni (8 éves), Gyermekek Háza

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.