PUMP IT UP!

Harper's Bazaar (Romania) - - Trend -

Zo­na ume­ri­lor și a mâne­ci­lor se află în cen­trul aten]iei, luând pro­por]ii ma­si­ve într-o mul­ti­tu­di­ne de co­lec]ii. For­me­le ar­hi­tec­tu­ra­le (Bal­main, Gucci) și mâne­ci­le ce par fă­ră sfârșit (Va­len­ti­no, Ba­len­cia­ga) au de­venit une­le

din­tre ce­le mai cap­ti­van­te op]iuni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.