COCKTAIL PARTY

Harper's Bazaar (Romania) - - News -

Împreu­nă cu par­te­ne­rii și co­la­bo­ra­to­rii săi din 2018, Har­per’s BAZAAR a ce­le­brat un an plin de mo­men­te fa­bu­loa­se în mo­dă și be­au­ty. Do­u­glas, Cel­lini, Carl F. Bu­che­rer, Answe­ar.ro și Iqos s-au ală­tu­rat pe­tre­ce­rii, iar Ro­se Ma­ry și Le­mon Le­mon au ofe­rit bău­tu­ri­le se­rii. La Ga­le­ri­i­le Artmark, mu­zi­ca Va­le­ri­ei Stoi­ca a cap­ti­vat in­vi­ta]ii, în timp ce de­sig­nul flo­ral al Pur­ple Flo­wers le-a dat oca­zia de a po­za

pen­tru o co­per­tă BAZAAR din flori.

Ade­li­na Ivan [i Ina Bor­cea

Andrei Na­te­a­sin [i Vi­o­let­te Ba­soc

Ioa­na Va­si­le [i Ma­de­lei­ne Flo­res­cu

Ioa­na Ci­o­la­cu [i Lil Bul­gac

Anca Iu­bu

Ra­lu­ca Si­mu

Ve­ro­ni­ca Za­ha­ria

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.