AROMA MINERALĂ

Harper's Bazaar (Romania) - - Style -

Ca­sa Amo­u­ro­ud vă pro­pu­ne întoar­ce­rea la na­tu­ră, într-un pei­saj înghe]at, do­mi­nat de pu­te­rea vis­ce­ra­lă a unei cas­ca­de. No­ua com­po­zi]ie, nu­mi­tă Wet Sto­ne, evo­că su­ne­tul apei ce co­boa­ră pes­te pi­e­tre­le din mun]i și se dez­vă­lu­ie întâi prin no­te ener­gi­ce și re­vi­go­ran­te de sa­re de ma­re, ber­ga­mo­tă și lă­mâie,

com­bi­na­te ar­mo­ni­os. În „ini­ma” sa, par­fu­mul vi­bre­a­ză cu un acord com­plex de ghim­bir, car­da­mom și sal­vie, iar în ba­ză ve]i re­gă­si no­te sen­zua­le de am­ber­gris, ce­dru din Alas­ka, ve­ti­ver, oud și pa­ci­u­li. Ide­al pen­tru a vă inspira for]ă, ele­gan]ă,

dar și eva­da­re din co­ti­dian.

Apă de par­fum Wet Sto­ne, Amo­u­ro­ud, 100 ml, 989 Lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.