MĂDĂLINA STOI­CA

Ac­tri]`, 21 de ani

Harper's Bazaar (Romania) - - Fascinant~ -

E în ul­ti­mul an de fa­cul­ta­te la UNATC, un­de va ju­ca pe par­cur­sul ur­mă­toa­re­lor luni în spec­ta­co­le­le de li­ce­nță 12 oa­meni fu­ri­oși și Me­to­da.

O pu­teți ve­dea și la Te­a­trul Apol­lo111 în Ta­xi­me­triști (re­gia Bog­dan The­o­dor Olte­a­nu).

„Voiam să fac Psi­ho­lo­gie inițial. Am dat și în străi­nă­ta­te, și aici. Du­pă ce am in­trat, mi-am dat se­a­ma că eu aștep­tam doarad­mi­te­rea de la UNATC.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.