ANI­MAL FRIENDLY

Harper's Bazaar (Romania) - - Lista -

The Bo­dy Shop e un pi­o­ni­er în ce­ea ce pri­vește po­li­ti­ci­le cruel­ty-free, împo­tri­va tes­tă­rii pe ani­ma­le și cu in­gre­di­en­te de ori­gi­ne ve­ge­ta­lă, pro­veni­te din lo­curi cu co­mu­ni­tă]i vul­ne­ra­bi­le, pe ca­re le sus]ine prin pro­gra­me res­pon­sa­bi­le de co­mer]. Untul de shea din pro­du­se­le sa­le vi­ne din Gha­na, un­de fe­mei­le îl fo­lo­sesc de se­co­le pen­tru cal­ma­rea și hi­dra­ta­rea pi­e­lii us­ca­te ori sen­si­bi­le și pen­tru îngri­ji­rea și sti­li­za­rea pă­ru­lui. For­mu­la 100% na­tu­ra­lă Shea But­ter poa­te fi uti­li­za­tă atât pe fa]ă, cât și pe corp.

Unt Shea But­ter mul­ti-func­ti­o­nal, The Bo­dy Shop, 73 Lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.