RE}ET~ NA­TU­RAL~

Harper's Bazaar (Romania) - - Lista -

Cu o for­mu­lă până la 99% de ori­gi­ne na­tu­ra­lă, co­lec]ia So­ur­ce Essen­ti­el­le ofe­ră so­lu]ii pro­fe­si­o­na­le pen­tru păr. Ce­le pa­tru game, fi­e­ca­re des­ti­na­tă ne­voi­lor spe­ci­fi­ce (păr nor­mal, us­cat, vop­sit sau scalp sen­si­bil), pro­mit o îngri­ji­re de­li­ca­tă, dar efi­ca­ce, cu in­gre­di­en­te de­ri­va­te din plan­te pre­cum nu­că de co­cos, grâu și po­rumb și ex­trac­te de găl­be­ne­le, mușe]el, ia­so­mie, frun­ze de sal­câm ș.a. În plus, de­sig­nul am­ba­la­je­lor a fost cre­at sub for­mă pă­tra­tă pen­tru a păs­tra ma­xi­mum de pro­dus într-o can­ti­ta­te mi­ni­mă de plas­tic re­ci­clat, iar reum­ple­rea sti­cle­lor este dis­po­ni­bi­lă în anu­mi­te cen­tre.

Şam­pon hră­ni­tor So­ur­ce Essen­ti­el­le, L’OréalPro­fes­si­on­nel, 85 Lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.