BACK TO BLACK

Harper's Bazaar (Romania) - - Beauty -

Ne­grul nu ie­se ni­ci­o­da­tă din tren­duri,

mai ales că, fo­lo­sind un sim­plu eye­li­ner sau crei­on khol, pu­te]i ob]ine loo­kuri foar­te di­fe­ri­te. Opta]i pen­tru efec­te de tip smo­ky eyes (re­veni­te în aten]ie încă din se­zo­nul tre­cut), ca la Andrew GN sau Oscar de la Ren­ta, ori pen­tru ver­si­uni gra­fi­ce, ca la Ro­chas,

ce rein­ter­pre­te­a­ză cla­si­cul cat eye. Va­rian­ta îndrăz­nea]ă a unei dun­gi exa­ge­ra­te, ce aco­pe­ră între­a­ga ple­oa­pă su­pe­ri­oa­ră, ca la Dri­es Van No­ten, va crea un

efect dra­ma­tic.

Andrew GNRo­chasArthur Arbes­serDri­es Van No­ten

Flash Cat Eye by Su­per­li­ner, L’OréalPa­ris, 73 Lei

Mi­cro Gli­de Li­ner, Sep­ho­ra,57 Lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.