PUNCTE-PUNCTE

Harper's Bazaar (Romania) - - Beauty -

Ci­ne îi are, să îi pu­nă în va­loa­re, iar ci­ne nu, să îi cre­e­ze prin ma­chiaj, căci pis­tru­ii au fost des întâlni]i pe cat­wal­kuri. „Cea mai po­pu­la­ră me­to­dă de ob]ine­re este prin fo­lo­si­rea crei­o­nu­lui de sprânce­ne, cu ca­re pu­te]i de­se­na mici puncte pe ten, mai ales pe pun­tea na­su­lui și pe obra­ji. Ta­po­ta]i apoi ușor cu vârful de­ge­te­lor, pen­tru un as­pect

cât mai na­tu­ral”, re­co­man­dă Adi­na Vlad, ma­keup artist Rim­mel Lon­don. Da­că vă dori]i un look mai dra­ma­tic, con­ti­nuă spe­cia­lis­tul, fo­lo­si]i o pe­riu]ă de din]i, pul­ve­ri­za]i un spray de fi­xa­re pe ea, apoi tre­ce]i-o prin­tr-un fard brun-tau­pe. }inând pe­riu]a pa­ra­lel cu fa]a, tre­ce]i cu de­ge­tul ma­re prin ea ca [i cum a]i dori să o scu­tu­ra]i de apă. Mix­tu­ra exis­ten­tă se va apli­ca neu­ni­form în pi­că­turi pre­cum pis­tru­ii pe ten, pe ca­re îi es­tom­pa]i ușor prin ta­po­ta­re cu vârful de­ge­te­lor. Asi­gu­ra]i-vă că une­le puncte de pis­trui sunt mai vi­zi­bi­le de­cât ce­le­lal­te.

Phi­lo­sop­hy di Lo­ren­zo Se­ra­fini

Alber­ta Fer­ret­ti

Goof Proof Brow Pen­cil, Be­ne­fit,71 Lei (Sep­ho­ra)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.