COLORAMA

Harper's Bazaar (Romania) - - Beauty -

Lă­sa]i-vă in­spi­ra­te de cu­loa­re, re­co­man­dă Ta­nia Coz­ma, ma­keup artist Bo­ur­jois. În no­ul se­zon, pe catwalk au pășit modele pur­tând nuan]e de roz, al­bas­tru, ver­de-men­tă, gal­ben, co­balt. „Este su­fi­ci­ent să pu­ne]i ac­cen­tul pe ple­oa­pe co­lo­ra­te, fo­lo­sind ce­le mai vi­bran­te far­duri, apli­ca­te fie cu de­ge­tul, fie cu un apli­ca­tor, fă­ră să fie di­fu­za­te per­fect”, ex­pli­că ea. Păs­tra]i res­tul loo­ku­lui cât mai cu­rat. O altă me­to­dă de a abor­da acest trend în ma­chia­je­le zil­ni­ce este prin înlo­cu­i­rea cla­si­cu­lui eye­li­ner ne­gru cu unul co­lo­rat sau chiar com­bi­nând cu­lo­ri­le du­pă plac.

Chris­tianSi­ria­noAfter­ho­me­workBy­blos

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.