VIVE LE RO­U­GE

Harper's Bazaar (Romania) - - Beauty -

Inse­ra]i ac­cen­te de bu­nă dis­po­zi]ie și se­duc]ie cu no­ul ruj li­chid mat de la L’Oréal Pa­ris, ca­re vă evi­den]ia­ză bu­ze­le fă­ră să le usu­ce. Tex­tu­ra fi­nă este aproa­pe im­per­cep­ti­bi­lă, asi­gu­rând con­fort, iar pa­le­ta ge­ne­roa­să de 12 nuan]e vă ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea de a încer­ca

loo­kuri di­fe­ri­te în func]ie de sta­re și pre­fe­rin]e.

Ro­u­ge Mat­te Sig­na­tu­re, L’Oréal Pa­ris,61 LeiEsca­da

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.