BERBEC

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Exis­tă șan­sa ca Măr]ișo­rul

să vi­nă cu o dra­gos­te la pri­ma ve­de­re, ca­re se poa­te tran­sfor­ma fă­ră mari efor­turi într-o re­la]ie de lun­gă du­ra­tă. Aten]ie la mo­dul în ca­re co­mu­ni­ca]i cu co­le­gii la mun­că sau cu par­te­ne­rii de afa­ceri, de­oa­re­ce în a do­ua par­te a lu­nii a]i pu­tea ajun­ge cu ușu­rin]ă într-un blo­caj.

Fi]i cât mai re­cep­ti­vă la ce­ea ce au de spus cei­lal]i. Și încer­ca]i să vă fa­ce]i timp pen­tru lu­cruri ca­re chiar vă bu­cu­ră su­fle­tul sau în ca­re

cre­de]i cu ade­vă­rat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.