AMINTIRILE PARFUMIERU­LUI

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Pre­zent la des­chi­de­rea ofi­cia­lă a Mai­son Chris­tian Di­or Bo­u­ti­que, Fra­nçois De­ma­chy, par­fu­mi­e­rul cre­a­tor al ca­sei, ne-a dez­vă­lu­it câte­va se­cre­te des­pre co­le­cția sa pri­va­tă, acum

dis­po­ni­bi­lă și în Ro­mânia, și des­pre pro­ce­sul prin ca­re o idee de­vi­ne cre­ație ol­fac­ti­vă.

Fra­nçois De­ma­chy, par­fu­mi­er cre­a­tor Di­or

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.