OR~ DE ULTIM~

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Tot ce tre­bu­ie s` [ti]i, tot ce v` dori]i [i tot ce vi se po­tri­ve[te.

Mas­ca]i sem­ne­le de obo­se­a­lă din ju­rul ochi­lor cu aju­to­rul ce­lor mai re­cen­te și per­for­man­te co­rec­toa­re. Ultra­pig­men­tat, Teint Ido­le Ultra We­ar Ca­mo­u­fla­ge asi­gu­ră o aco­pe­ri­re com­ple­tă, păs­trând sen­za]ia de con­fort, iar an­ti­ce­ar­că­nul Ultra HD Li­ght Cap­tu­ring Self-Set­ting Con­ce­a­ler adau­gă, pe lângă re­zis­ten]a înde­lun­ga­tă, un efect de lu­mi­no­zi­ta­te zo­nei de con­tur a ochi­lor. Co­rec­tor Teint Ido­le Ultra We­ar Ca­mo­u­fla­ge, Lan­côme, 166 Lei Ultra HD Li­ght Cap­tu­ring Self-Set­ting Con­ce­a­ler, Ma­ke Up For Ever, 128 Lei

Spray co­lo­rant Bi­o­kap Nu­tri­co­lor De­li­cat, Bi­os Li­ne, pre] la ce­re­re (Far­ma­ci­i­le Help Net)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.