DES­PRE CHIPURILE FERICIRII

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Iu­besc să fiu îndră­gos­ti­tă. Înce­pu­tul, acel sen­ti­ment că plu­tești, e in­cre­di­bil. Cred că tre­bu­ie să ac­cept fap­tul că s-ar pu­tea să nu mai simt asta ni­ci­o­da­tă. [Râde.] Ador să mă pi­erd în dans. Mi s-a întâmplat re­cent la Ber­ghain, în Ber­lin, un­de am dan­sat ore între­gi pe mu­zi­că teh­no. Îmi pla­ce la ne­bu­nie să fiu în pat sâmbă­ta di­mi­neața cu cei doi co­pii ai mei și să mă mi­nu­nez de cât de dulci, cre­moși, moi și fru­moși sunt. Când sunt pe sce­nă și to­tul de­cur­ge exact așa cum vre­au, mă simt în tran­să, e o sta­re in­cre­di­bi­lă. Și iu­besc mo­men­tul când ter­min ce­va de ca­re sunt mândră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.