STARDUST

Harper's Bazaar (Romania) - - Prima Pagina -

Ten­din]ele se­zo­nu­lui pri­mă­va­ră-va­ră 2019 au fost pre­zen­ta­te de BSB la eveni­men­tul de lan­sa­re a noii co­lec]ii. Gaz­da pe­tre­ce­rii a fost Li­li San­du, ca­re a stră­lu­cit pe po­di­u­mul de la Bia­va­ti într-o ro­chie sta­te­ment din co­lec]ia

BSB pri­mă­va­ră-va­ră.

Rit­mul se­rii a fost dat de Anto­nia și de dan­sa­to­rii săi. Alte ce­le­bri­tă]i pre­zen­te la eveni­ment, ca­re au pur­tat ]inu­te BSB, au fost: De­lia, Clau­dia Pa­vel, Alber­ti­na Io­nes­cu, Dia­na Bart,

Dia­na Du­mi­tres­cu, Ilin­ca Obă­des­cu, Adi­na Ha­las, Ellie Whi­te, Dia­na Sar și Anca Flo­res­cu. Co­lec]ia BSB pri­mă­va­ră-va­ră 2019 es­te dis­po­ni­bi­lă în ma­ga­zi­ne­le BSB din toa­tă ]ara și

on­li­ne, pe www.bsbfas­hi­on.com.

Clau­dia Pa­vel şi Van­ge­lis Po­u­li­os, ow­ner BSB

De­lia şi Anto­nia, în ţi­nu­te BSB

Li­li San­du, în ro­chie BSB

Alber­ti­na Io­nes­cu, în ţi­nu­tă BSB

Iri­na Mo­ho­ra, în ţi­nu­tă BSB

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.