SUITING

Harper's Bazaar (Romania) - - Prima Pagina -

Si­tua­tă la con­fluen]a din­tre fe­mi­nin și mas­cu­lin, uti­li­tar și ele­gant, uni­for­ma se­zo­nu­lui es­te mai șic ca ori­când. Nuan]ele pas­te­la­te și ac­ce­so­ri­i­le fi­ne, pre­cum per­le­le, for­me­a­ză un con­trast de efect cu si­lue­te­le func]io­na­le. Opta]i pen­tru un cos­tum su­pra­di­men­si­o­nat și pur­ta]i-l cu ac­ce­so­rii ce au re­venit glo­ri­os în mo­dă: o pă­lă­rie buc­ket și o ge­an­tă ba­guet­te.

Sa­cou Hel­mut Lang, far­fet­ch.com, 732 Eu­ro Ge­an­tă By Far, net-a-por­ter.com, 320 Eu­ro

Pan­to­fi Ba­len­cia­ga,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.